Wadliwy styl życia


  • mała aktywność fizyczna ogółu ludności (zaledwie 30% dzieci i młodzieży oraz 10% dorosłych uprawia różne formy ruchu, którego rodzaj i intensywność zaspokaja potrzeby fizjologiczne organizmu),

  • nieprawidłowości w sposobie żywienia skutkujące z jednej strony nadwagą (ok. 25% dorosłej ludności charakteryzuje się otyłością - BMI >30kg/m2 a ok. 40 % nadwagą - BMI >25-30 kg/m2) a z drugiej niedożywieniem i niedoborami mineralno-witaminowymi,

  • palenie tytoniu (ok. 40% mężczyzn i 20% kobiet pali codziennie papierosy, z tym, że obserwuje się trend spadkowy w populacji dorosłych, w odróżnieniu od populacji młodzieży, gdzie 22% chłopców i 14% dziewcząt w wieku 15 lat pali papierosy codziennie),

  • nadmierne spożycie alkoholu (szacuje się, że w skali kraju uzależnionych od alkoholu jest ok. 600 - 800 tysięcy osób, nadużywających - ok. 3 miliony, a wśród 15 - latków ok. 50% miało kontakt z alkoholem),

  • używanie substancji psychoaktywnych