Zamiana jednostek objętości

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

PRZYKŁADY ZAMIANY JEDNOSTEK

1m3 =1000dm3

15m3=15 . 1000 dm3 =15 000dm3

1dm3 = 1000cm3

33dm3=33 . 1000 cm3 =33 000 cm3

1m3 = 1 000 000cm3

84m3 =84 . 1 000 000cm3=84 000 000cm3

1l (litr)= 1dm3

52 l = 52 dm3

1hl (hektolitr)= 100l

14 hl =14 . 100l = 14 00l

1l =1000ml (mililitr)

23,5 l = 23,5 . 1000 ml =23500ml

1m3 = 1000l

1,5 m3 =1,5 . 1000l =1500l

1m3 = 1 000 000ml

0,25m3 =0,25m3 . 1 000 000 ml = 250 000 ml

1hl = 100 000ml

33,6 hl = 33,6 . 100 000 ml = 3 360 000 ml