Utworzenie Księstwa Warszawskiego

Na mocy pokoju w Tylży w 1807 z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie. Poza jego granicami pozostało Wolne Miasto Gdańsk.

Księstwo Warszawskie

 

 

 

 


Author: Mathiasrex

Source: Wikimedia Commons

Licence: Creative Commons Attribution 3.0