Choroby

Według szacunków WHO, około 4 tysiące dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunki. Oznacza to, że statystycznie co 20 sekund umiera 1 dziecko.

Biegunka zabija więcej dzieci do 5 roku życia niż AIDS, malaria i odra razem. W skali roku jest to 1 milion 460 tysięcy dzieci3.

Ponad 3,5 miliona ludzi umiera co roku na choroby powstałe w wyniku chorób związanych z użyciem zanieczyszczonej wody. Samo tylko uzdatnianie wody w punktach poboru mogłoby zmniejszyć tę liczbę aż o 39%. (ONZ, 2003: Raport o Gospodarce Wodnej na Świecie - World Water Development Report – WWDR).
 

Choroby związane z wodą podzielić można na cztery klasy:

  • Choroby spowodowane spożyciem wody skażonej przez odchody ludzkie lub zwierzęce np. cholera, dur brzuszny, ameboza, inne choroby biegunkowe.
  • Choroby spowodowane brakiem higieny, oraz kontaktem skóry, śluzówek i oka z zakażoną wodą np. świerzb, jaglica, wszawica, choroby przenoszone przez pchły i kleszcze.
  • Choroby wywoływane przez pasożyty, dla których żywicielami pośrednimi są organizmy zamieszkujące skażoną wodę np. drakunkuloza, onchocerkoza, schistosomatoza i choroby spowodowane przez inne nicienie.
  • Choroby przenoszone przez organizmy żyjące nad wodą, głównie komary, będące zakażonymi wektorami np. denga, filarioza, malaria, onchocerkoza, żółta febra i trypanosomoza.

Umieralność na cholerę

 

Źródło:
http://water.org/learn-about-the-water-crisis/facts/
http://water.org/learn-about-the-water-crisis/billion/
http://www.sprawiedliwyhandel.pl/web/guest/home/-/journal_content/56/10758/17078