Podział dokumentów elektronicznych

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

 

o dostępie lokalnym

o dostępie zdalnym

istniejące w postaci fizycznej,
zamieszczone na nośniku fizycznym,
np. płyta CD, płyta DVD, przeznaczonym do włożenia przez użytkownika do komputera.

 

 

nieposiadające postaci fizycznej,
czyli nie zapisane na nośniku;
pomimo braku fizycznej postaci posiadają lokalizację (miejsce, gdzie są utrwalone);
to dokumenty istniejące w Internecie,
czyli strony WWW,
książki w Internecie, artykuły
z czasopism elektronicznych, itp.