Rodzina królewska


Brytyjska rodzina królewska
Ikona obiektu Czy potrafisz...?
Czy potrafisz wskazać królową Elżbietę II i jej następców w linii prostej?

Brytyjska Rodzina Królewska to grupa ludzi, których łączą bezpośrednie relacje rodzinne z monarchą brytyjskim.

Nie ma żadnych prawnych uregulowań co do przynależności do Rodziny Królewskiej, dlatego można spotkać się z różnymi listami osób, uważanych za członków Rodziny. Osoby z tytułami Jego lub Jej Królewskiej Mości (ang. His/Her Majesty) i Jego lub Jej Królewskiej Wysokości (His/Her Royal Highness) są uważane nie podważalnie za członków Rodziny Królewskiej.

Panuje nie pisana zasada, że do Rodziny Królewskiej zalicza się: monarchę brytyjskiego (król lub królowa), jego małżonkę/małżonka, owdowiałych małżonków poprzednich monarchów (jak np. Elżbieta, Królowa Matka), dzieci monarchy oraz wnuczęta monarchy w linii męskiej (książęta i księżniczki), małżonkowie i owdowiali małżonkowie dzieci monarchy oraz wnuków monarchy w linii męskiej, a przed rokiem 1917 także prawnukowie monarchy w linii męskiej nosili królewskie tytuły.

Wiele milionów ludzi było/jest spokrewnionych z Brytyjską Rodziną Królewską w różnym stopniu, mieli/mają oni prawo do wywodzenia swego królewskiego pochodzenia.

Obecna Brytyjska Rodzina Królewska jest przedstawicielem Dynastii Windsorów.

LISTA OBECNYCH CZŁONKÓW BRYTYJSKIEJ RODZINY KRÓLEWSKIEJ, na podstawie oficjalnej witryny internetowej Monarchii Brytysjkiej:

Królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Elżbieta II

Książę Edynburga Filip (małżonek Królowej)

Książę Walii Karol i Księżna Kornwalii Kamila (najstarszy syn Królowej i jego małżonka)

Książę William i Książę Henry, zwany "Harry" (synowie Księcia Walii i Diany, Księżnej Walii)

Książę Yorku Andrzej oraz księżniczki Beatrycze i Eugenia (syn Królowej i jego córki)

Hrabia Wessex, książę Edward i Hrabina Wessex, księżna Zofia oraz Lady Louise Windsor (najmłodszy syn Królowej i jego małżonka oraz córka)

Księżniczka Królewska, księżna Anna (córka Królowej)

Książę Gloucesteru Ryszard i Księżna Gloucesteru Brygida (wnuk Króla Jerzego V i jego małżonka)

Książę Kentu Edward i Księżna Kentu Katarzyna (wnuk Króla Jerzego V i jego małżonka)

Książę Michael z Kentu (of Kent) i Maria Krystyna, Księżna Michael z Kentu (of Kent) (wnuk Króla Jerzego V i jego małżonka)

Księżna Aleksandra, Lady Ogilvy (wnuczka Króla Jerzego V)

 

Zaznacz zdania prawdziwe
Zdecyduj, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe


Królowa Elżbieta II ma pięcioro dzieci.

Prawda Fałsz     


Księżna Diana była żoną księcia Karola.

Prawda Fałsz     


William i Harry mają 3 kuzynki i 1 kuzyna.

Prawda Fałsz