WENTYLACJA PŁUC


Wentylacja płuc – odruchowe usuwanie powietrza z płuc przez wydech i napełnianie ich przez wdech. To zmiany objętości płuc zapewniające wymianę gazów między przestrzenią pęcherzykową a otoczeniem.