Klasyfikacja trójkątów ze względu na boki

Ze względu na boki trójkąty dzielimy na:

  • RÓŻNOBOCZNE
Każdy bok trójkąta jest innej długości.

 

  • RÓWNORAMIENNE

Dwa boki trójkąta mają tą samą długość.

 

W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są równe.

 

 

 

  • RÓWNOBOCZNE

Wszystkie boki trójkąta mają jednakową długość.