OBEREK - CHARAKTERYSTYKA TAŃCA

 

 

 

Oberek jest tańcem najbardziej charakterystycznym dla wiejskiej społeczności. Do dziś w jego stylistyce znajduje się najwięcej elementów ludowych.Nosił różne nazwy - w materiałach źródłowych figuruje jako: obertas, ober, obertany, zawijacz, zawijany, przewracany, ksebka czy wyrywas. Już same nazwy wskazują na ogromną dynamikę tańca i jego wyjątkowy wręcz nie przewidywalny charakter.Przypuszcza się, że pierwotny oberek wyglądał następująco: przed kapelę wychodził jeden z tancerzy, krótko przyśpiewywał, po czym wracał do swoich towarzyszy. Taniec przebiegał wokół izby. Rozpoczynał go chód (tzw. „drobny"), który stopniowo przechodził w bieg, a następnie w wirowe obroty w I kierunku tańca. Zmiana kierunek tańca poprzedzona była zatrzymaniem, co wśród uczestników zabawy wywoływało zamieszanie, wrzawę i wesołość.