Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin: 25.09.2017

Miejsce: RODN WOM Katowice

Kurs kwalifikacyjny: Zarządzanie oświatą'

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, którego rozpoczęcieplanowane  jest na miesiąc wrzesień 2017 r.

Zgodnie z ramowym programem kursu zapewniamy realizację zadań praktycznych w wybranej przez organizatora szkole i wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym.

Kurs jest skierowany do nauczycieli i wicedyrektorów, zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego zarządzania szkołą/placówką oraz kwalifikacje umożliwijące udział w konkursach na dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Celem kursu jest kształcenie w zakresie między innymi umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi, własnym rozwojem zawodowym i indywidualnym oraz szkołą jako organizacją uczącą się ale przede wszystkim wyposaża w wiedze prawną.

Ta edycja kursu zarządzania będzie realizowana wg nowego ramowego planu i programu zatwierdzonego 10 listopada 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej.

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

Organizacja kursu: zajęcia odbywać się będą w środy w siedzibie RODN”WOM” w Katowicach, ul. S.Wyszyńskiego 7

Termin: po skompletowaniu grupy i uzyskaniu zgody Śląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu, kierownik kursu ustali terminy spotkań, o których poinformuje telefonicznie.

Czas trwania: 210 godzin

Koszt całkowity 1400 zl

Dodatkowe informacje

dr Jerzy Grad

Telefon:32-203 59 67, wew.208

jgrad@womkat.edu.pl

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: RODN WOM Katowice Cena brutto za osobę: 1400 Informacje dodatkowe: 1400zł (dopuszcza się płatność w ratach)