Dziś mamy środę, 2 dzień września 2015 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.pl

Konkurs - Historia

Sprostowanie: § 16. 2.

Jeśli żaden uczeń nie zakwalifikował się do etapu rejonowego lub gdy w szkole Konkurs się nie odbył, pomimo zgłoszenia, w takim przypadku Dyrektor szkoły może przesłać skan protokołu przeprowadzenia etapu szkolnego, na adres e-mailowy: mwatola@womkat.edu.pl. 
 
 
Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 
  

Wyniki konkursu
 
Rejon Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
Wykaz ilościowy Wyniki Zakwalifikowani do III-go etapu Wyniki Finaliści Laureaci

woj. śląskie  XLS  XLS
XLS
 XLS  XLS
XLS

Bielsko-Biała

 XLS XLS


Częstochowa

 XLS XLS


Gliwice

 XLS XLS


Katowice

 XLS XLS


Rybnik

 XLS XLS


Sosnowiec

 XLS XLSWojewództwo Śląskie


NOWOŚĆ!

STUDIA PODYPLOMOWE!

 więcej>>
 

Materiały

MATERIAŁY DO ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU

więcej>>

Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia

Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące
Warsztaty komercyjne

Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Media o nas


WF z Klasą


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

Żonkile 2015


Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna


Partnerzy
Moje finanse>>