Dziś mamy niedzielę, 1 dzień marca 2015 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.pl

Konkurs - Historia

Sprostowanie: § 16. 2.

Jeśli żaden uczeń nie zakwalifikował się do etapu rejonowego lub gdy w szkole Konkurs się nie odbył, pomimo zgłoszenia, w takim przypadku Dyrektor szkoły może przesłać skan protokołu przeprowadzenia etapu szkolnego, na adres e-mailowy: mwatola@womkat.edu.pl. 
 
 
Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015 
  

Wyniki konkursu

Wglądy do prac z historii dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych)  w piątek 30 stycznia 2015 r. w godz. 15.00 -18.00 w RODN "WOM" w Katowicach, ul. Wyszyńskiego 7.
 
mgr Gabriela Leksy.
 
Rejon Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
Wykaz ilościowy Wyniki Zakwalifikowani do III-go etapu Wyniki Finaliści Laureaci

woj. śląskie  XLS  XLS
XLS
 


Bielsko-Biała

 XLS


Częstochowa

 XLS


Gliwice

 XLS


Katowice

 XLS


Rybnik

 XLS


Sosnowiec

 XLSWojewództwo Śląskie


Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia

Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące
Warsztaty komercyjne

Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Materiały

MATERIAŁY DO ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU
więcej>>

Media o nas


WF z Klasą


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

Żonkile 2015


Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna


Partnerzy
Moje finanse>>