Dziś mamy piątek, 28 dzień października 2016 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.pl

InterdyscyplinarnyDyżur przewodniczącej Komisji Wojewódzkiej konkursu interdyscyplinarnego mgr Iwony Brzostkiewicz z możliwością wglądu do prac uczniów III etapu konkursu - 17 marca 2010 r. (środa godz. 13.00-15.00. Proszę o uprzednie telefoniczne, e-mailowe lub listowne powiadomienie. 

Organizacja III etapu w roku szkolnym 2009/2010

Lista finalistów III etapu wojewódzkiego konkursu  interdyscyplinarnego>>
 Lista laureatów III etapu wojewódzkiego konkursu  interdyscyplinarnego>>
III etap wszystkich Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych i Konkursu Interdyscyplinarnego organizowany jest jednocześnie przez Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w: Bielsku Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku


RODN „WOM” Bielsko-Biała – organizuje III etap dla szkół z terenu Delegatury Bielsko-Biała;

RODN „WOM” Częstochowa – organizuje III etap dla szkół z terenu Delegatury Częstochowa;

RODN „WOM” Katowice – organizuje III etap dla szkół z terenu Delegatur: Wydział Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Katowice, Bytom, Sosnowiec

RODN „WOM” Rybnik – organizuje III etap dla szkół z terenu Delegatury Rybnik i Gliwice

 

Finaliści zakwalifikowani do III etapu Konkursu Interdyscyplinarnegoze szkół z terenu:

Delegatury w Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu piszą III etap w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, ul. Wyszyńskiego 7

Delegatury w Częstochowie piszą III etap w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130

Delegatury w Bielsku-Białej piszą III etap w IV LO im. KEN w Bielsku- Białej, ul. Słowackiego 15

Delegatury w Rybniku i Gliwicach piszą III etap w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku, ul. Św. Józefa 30 (obok Dworca Autobusowego Komunikacji Miejskiej)

HARMONOGRAM III ETAPU KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Konkurs

Etap III

Szkoła podstawowa

Konkurs interdyscyplinarny

5 marca 2010 r. ; godz. 10.00-11.30

Gimnazjum

Język polski

8 marca 2010 r. ; godz. 10.00-11.30

Język angielski

9 marca 2010 r. ; godz. 10.00-11.30

Język niemiecki

10 marca 2010 r. ; godz. 10.00-11.30

Geografia

11 marca 2010 r. ; godz. 10.00-11.30

Historia

12 marca 2010 r. ; godz. 10.00-11.30

Matematyka

15 marca 2010 r. ; godz. 10.00-11.30

Chemia

16.marca 2010 r. ; godz. 10.00-11.30

Fizyka i astronomia

17 marca 2010 r. ; godz. 10.00-11.30

Biologia

19 marca 2010 r. ; godz. 10.00-11.30

Język francuski

22 marca 2010 r. ; godz. 10.00-11.30

Język rosyjski

23 marca 2010 r.; godz. 10.00-11.30

 Koordynator Konkursu: dr Paweł Matyszkiewicz tel. 258 38 01 w. 122

Wyniki II etapu konkursu interdyscyplinarnego

Finaliści

Delegatura Bielsko-Biała

Delegatura Bytom
Delegatura Częstochowa
Delegatura Gliwice
Delegatura Katowice

Delegatura Rybnik
Delegatura Sosnowiec


Wszystkie wyniki

Delegatura Bielsko-Biała
Delegatura Bytom
Delegatura Częstochowa
Delegatura Gliwice
Delegatura Katowice
Delegatura Rybnik
Delegatura Sosnowiec


 

Arkusz i klucz odpowiedzi konkursu interdyscyplinarnego 2009/2010
Arkusze i klucze odpowiedzi konkursu interdyscyplinarnego z poprzednich lat


 

 


 


Facebook


Województwo Śląskie


NOWOŚĆ!

STUDIA PODYPLOMOWE!

 więcej>>
 

Materiały

MATERIAŁY DO ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU

więcej>>

Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia

Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące
Warsztaty komercyjne
Dla instruktorów PNZ

Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Media o nas


WF z Klasą


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

RODN "WOM" w Rybniku


Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna


Partnerzy
Moje finanse>>