Dziś mamy czwartek, 26 dzień listopada 2015 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.pl

Konkursy

V edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Znane i mniej znane akcje organizacji zbrojnych AK”.Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunów  do udziału w V edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Znane i mniej znane akcje organizacji zbrojnych AK”, w formule prezentacji multimedialnej. 

Mamy nadzieję, że tegoroczny tytuł konkursu zainteresuje wielu uczniów i pobudzi ich do pogłębienia wiedzy historycznej i kreatywności wykonania niepowtarzalnych,  autorskich prezentacji.

Regulamin konkursu>>

 

VI Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego


Doradcy metodyczni języka polskiego oraz konsultanci RODN „WOM” w Katowicach serdecznie zapraszają nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na najciekawszy scenariusz lekcji.

Cele konkursu:

1)    promowanie twórczych nauczycieli,
2)    zachęcenie nauczycieli do przygotowywania upowszechniania własnych scenariuszy lekcji,
3)    wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania,
4)    uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wiedzy w szkołach,
5)    wykorzystywanie nowoczesnych programów edukacyjnych,
6)    popularyzacja TIK.


Udział w konkursie: W konkursie może wziąć udział każdy nauczyciel języka polskiego z województwa śląskiego. Warunkiem jest przesłanie w formie elektronicznej karty zgłoszenia oraz scenariusza lekcji pod adresem: konkurs1@onet.eu do 11 kwietnia 2016 r.
W temacie korespondencji i załączniku należy podać nazwę szkoły i miejscowość (załącznik wyłącznie w formacie „Dokument programu Word”). Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa, nauczyciel wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie oraz publikację opracowanego scenariusza lekcji wraz z załączonymi do niego materiałami. Uczestnik konkursu wypełnia formularz konkursowy zawierający: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres e-mail, nazwę i adres szkoły, wydawnictwo i tytuł podręcznika, z którego korzysta.

Schemat scenariusza:
•    temat lekcji,
•    cel ogólny,
•    cele szczegółowe,
•    metody i formy pracy,
•    materiały i środki dydaktyczne,
•    przebieg lekcji,
•    komentarz nauczyciela,
•    bibliografia.

Do scenariusza należy dołączyć dodatkowe materiały opracowane przez nauczyciela (np. karty pracy, plansze, prezentacje, zestawy zadań i inne materiały wykorzystane na lekcji). Uczestnik przesyła jeden scenariusz lekcji. Należy zamieścić informację, dla której klasy jest on przeznaczony. Scenariusz nie może być wcześniej nigdzie publikowany. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Komisja konkursowa

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2016 r. na podstawie następujących kryteriów:
•    dostosowanie scenariusza do potrzeb i możliwości uczniów,
•    logiczna, przejrzysta struktura scenariusza,
•    innowacyjność w doborze metod i środków dydaktycznych,
•    oryginalność scenariusza,
•    atrakcyjność sformułowania tematu.
Uwaga: Scenariusze naruszające prawo autorskie nie będą brane pod uwagę!

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej RODN „WOM” do dnia 14 maja 2016 r.
Decyzja komisji jest ostateczna.
Wszelkie pytania proszę przesyłać pod adresem: doradcajezykapolskiego@onet.eu

Wyróżnione scenariusze lekcji zostaną opublikowane w „Forum Nauczycieli”, a ponadto wraz z innymi, zakwalifikowanymi przez komisję konkursową, ukażą się w wersji elektronicznej na stronie RODN „WOM” w Katowicach.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

Alina Zarzycka − koordynator zespołu doradców języka polskiego
Iwona Kruszewska-Stoły – konsultant RODN „WOM” w Katowicach

 

Konkurs EG "Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030" rozstrzygnięty !


 

Z radością informujemy, że 6 zwycięskich prac laureatów konkursu „Jak wyobrażam sobie  kraje rozwijające się po roku 2030”, z opisami w języku angielskim, zostało wysłanych  przez MSZ do partnerów V4 (kraje Grupy Wyszehradzkiej: Słowacja, Czechosłowacja, Węgry)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, koordynator Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju w Polsce, planuje druk wystawy wszystkich 10 nagrodzonych prac ! (6 prac laureatów oraz 4 prace wyróżnione) w połączeniu z planszami wystawy zdjęć nagrodzonych w konkursie fotograficznym „Rozwój w obiektywie”, po rozstrzygnięciu konkursu pod koniec października br.

Wystawa będzie pokazywana w przestrzeni publicznej w Warszawie i w innych miastach Polski we współpracy z siecią Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, w okresie grudzień 2015 – marzec 2016. Dokładne lokalizacje wystawy nie są jeszcze znane, podamy w późniejszym terminie.

 

Więcej info: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/a/Konkurs-Jak-wyobrazam-sobie-kraje-rozwijajace-sie-po-roku-2030-rozstrzygniety-

 


Konkurs wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień ekonomicznych Gimnazjalne Potyczki

Szanowni Państwo, Nauczyciele gimnazjów realizujący program Ekonomia na co dzień

Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznym już konkursie wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień ekonomicznych GIMNAZJALNE POTYCZKI

"Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrodę jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP)"...

więcej o konkursie (regulamin) można przeczytać tutaj: http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/pl/REGULAMIN-KONKURSU-GIMNAZJALNE-POTYCZKI-2015

Najważniejszy zapis regulaminu na ten moment to:

§ 2
ZASADY KONKURSU

    Do I etapu – szkolnego mogą przystąpić wszyscy uczniowie realizujący program „Ekonomia na co dzień”.  Trzyosobowe zespoły uczniów mają  za zadanie opracowanie i przeprowadzenie minimum jednego ćwiczenia z zakresu edukacji ekonomicznej ze swoimi młodszymi kolegami. Forma ćwiczenia jest dowolna. Odbiorcami działań mogą być dzieci i młodzież od przedszkola do III klasy gimnazjum.

Czas na wykonanie zadania upływa 16 października 2015 roku.

Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić zgłoszenie (po lewej stronie ekranu: http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/pl/REGULAMIN-KONKURSU-GIMNAZJALNE-POTYCZKI-2015 -patrz też załącznik), w którym wypełniamy pola: opis wykonanego zadania, można załączyć zdjęcia i link do nagranego filmiku.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie...czekają atrakcyjne nagrody.
A sam konkurs...no cóż...może być wspaniała przygodą i atrakcją edukacyjną dla Twoich uczniów i uczennic.

Nie zwlekaj...Zgłoś się już dziś.

Łączę serdeczne pozdrowienia

W razie pytań, zapraszam do kontaktu
Anna Czarlińska-Wężyk, trenerka w programie ECD

 


 

Wojewódzki Konkurs Literacki: „Pewne prawdy nie mijają , powracają do ludzi wciąż ."Honorowy Patronat : Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza , Anna Zakrzewska-Zamora - Dyrektor RODN “WOM” w Katowicach

Sejm RP ustanowił rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II. W podjętej uchwale podkreślono ogromne zaangażowanie papieża Polaka w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka.

Z tej okazji II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej i Gimnazjum nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na małą formę literacką inspirowaną naukami Jana Pawła II jako autorytetu moralnego współczesnego świata.

Celem konkursu jest:


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 listopada 2015 roku w II LO w Dąbrowie Górniczej.

Regulamin konkursu, metryczka i karta zgłoszenia w załącznikach.

Metryczka konkursu>>
Konkurs literacki>>
Zgłoszenia do konkursu>>

 

Wojewódzki Konkurs na najciekawszy scenariusz lekcji teatralnejRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice oraz  Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie serdecznie zapraszają nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na najciekawszy scenariusz lekcji teatralnej.

Udział w konkursie:

W konkursie może wziąć udział każdy nauczyciel województwa śląskiego. Warunkiem jest przesłanie w formie elektronicznej do dnia  30 marca 2016   karty zgłoszenia oraz scenariusza zajęć pod  adresem   rsk@womkat.edu.pl

W temacie korespondencji i załączniku należy podać nazwę przedszkola lub szkoły i miejscowość ( załącznik wyłącznie w formacie „ Dokument programu Word”)

Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa nauczyciel wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie oraz publikację opracowanego scenariusza zajęć wraz z załączonymi do niego materiałami.

Uczestnik konkursu wypełnia formularz konkursowy zawierający: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, nazwę i adres szkoły lub przedszkola.

Szczegóły dotyczące konkursu>>

Formularz zgłoszeniowy>>

Wszelkie pytania proszę przesyłać na adres: rsk@womkat.edu.pl
 

 

Konkurs „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”-Konkurs dla uczniów z nagrodami


Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym. Prace mogą dotyczyć jednego z trzech zagadnień, wpisujących się w tematykę Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju:

   
Harmonogram konkursu

 Czytaj więcej: http://www.ore.edu.pl/wydzialy/rozwoju-kompetencji-spolecznych-i-obywatelskich/6372-konkurs-na-rysunek-lub-prace-graficzna-dla-uczniow-w-wieku-6-17-lat-jak-wyobrazam-sobie-kraje-rozwijajace-sie-po-roku-2030>>


 

X  EDYCJA  REGIONALNEJ  LIGI  HISTORYCZNEJ

Zgodnie z naszym zamierzeniem Regionalna Liga Historyczna ma na celu promocję
wiedzy historycznej wśród uczniów szkół podstawowych.

Udział w X edycji konkursu mają zagwarantowany dotychczasowi uczestnicy. Natomiast pozostali chętni do wzięcia udziału, mają szanse na zakwalifikowanie się w dodatkowym barażu, który odbędzie się w terminie przekazanym przez koordynatora rozgrywek
(w drugiej połowie maja 2016r.).

O udziale w barażu decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych do koordynatora rozgrywek
(w terminie od 01.09. – 10.09.2015r.). Pierwsza zgłoszona szkoła będzie gospodarzem barażu!!! W sumie w barażu mogą wystartować maksymalnie 4 szkoły.

Aktualne wiadomości można śledzić na blogu informacyjnym rozgrywek:
www.rlh.blog.interia.pl

Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora rozgrywek:
Sławomir Wicik e-mail: adam256@poczta.fm

01).Uczestnicy RLH 2015-2016
02).Karta zgłoszenia do barażu - RLH
03).Regulamin
04).Tematyka
05).Wyniki RLH 2014-2015Skills for the Future – quiz motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nauczycielu, nauczycielko – zachęć uczniów do działania! UśmiechSamochody to Twoja pasja? Lubisz zgłębiać nowinki motoryzacyjne? Chcesz sprawdzić swoją wiedzę z tego zakresu? Zapraszamy do udziału w quizie on-line, stworzonym przez specjalistów marki rozpoznawalnej na całym świecie - Hyundai. Quiz w języku angielskim dostępny jest pod linkiem: http://skillsforthefuture.eu/students-activities/quiz

Zdobądź certyfikat potwierdzający Twoją wiedzę na temat historii motoryzacji, sygnowany marką Hyundai!

Podobnie jak tysiące innych młodych ludzi z różnych krajów, masz szanse przekonać się jak fascynujący jest świat motoryzacji! Kto zbudował swój pierwszy silnik, który zrewolucjonizował standardy wykorzystywane w samochodach w następnych stuleciach? Jaki samochód to ikona amerykańskiego marketingu? Jaką innowację wprowadził Henry Ford w swojej fabryce? Na czym ona polegała? Jaka tendencja projektowa doprowadziła do powstania nowoczesnej stylistyki motoryzacyjnej? Znajdź odpowiedzi na te i inne pytania jeszcze dziś!

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia.
 

Konkurs Grosikowa gazetka miesiąca

Bierzesz udział w projekcie „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki”? Zainspiruj innych! Zapraszamy wszystkich nauczycieli uczestniczących w naszym programie do udziału w konkursie Grosikowa gazetka miesiąca.

Celem konkursu jest przedstawienie przez nauczycieli różnorodnych sposobów realizacji projektu, ukazanie aktywności uczniów, zwłaszcza w obszarze dotyczącym bezpieczeństwa.

Forma gazetki jest dowolna. To może być zarówno prezentacja multimedialna, jak i ciekawy artykuł zawierający relację i zdjęcia ze spotkania z Grosikiem w pliku PDF. Raz w miesiącu zostanie wybrana najlepsza gazetka, która pojawi się na stronie internetowej programu - mówi Bogusława Rajska, koordynator projektu „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” realizowanego przez Fundację PZU we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Każdy nauczyciel może brać udział w konkursie wielokrotnie. Gazetki należy przesyłać na adres: boguslawa.rajska@junior.org.pl.

Zwycięzców konkursu poznamy co miesiąc od września do grudnia 2015 roku.

Zaproszenie>>

Działalność Fundacji PZU koncentruje się na inicjowaniu i wspieraniu projektów edukacyjnych podnoszących jakość nauczania w Polsce oraz na programach wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci i młodzieży, między innymi za pośrednictwem konkursów dotacyjnych, takich jak „Z PZU po lekcjach”, „Młodzi niepełnosprawni - aktywni z PZU” czy „PZU z Kulturą dla dzieci i młodzieży”. Przy współpracy z instytucjami kulturalnymi Fundacja PZU realizuje również projekty w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest organizacją pożytku publicznego działającą w ramach Junior AchievementWorldwide. Poprzez swoje programy FMP przygotowuje młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, uczy przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Dotychczas w programach Fundacji wzięło udział prawie 6,5 mln uczniów z całej Polski. Więcej informacji na stronie www.junior.org.pl.


 

„Istnieję w sieci – V edycja”. Wyniki konkursu na najciekawszą stronę biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2014/2015.


23 marca 2015 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach został rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą stronę internetową biblioteki szkolnej  „Istnieję w sieci – V edycja” w roku szkolnym 2014/2015.

Celem  konkursu  było promowanie szkolnej biblioteki w Internecie, prezentacja działań biblioteki szkolnej, a szczególnie tych, które wpisywały się w Rok 2014 – Rokiem Czytelnika,  pokazanie współpracy nauczyciela z uczniami, a przede wszystkim, popularyzacja stron WWW jako sposobu komunikowania się biblioteki szkolnej z czytelnikami.

Komisja konkursowa  przyznała  równorzędne wyróżnienia w 4 kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i zespół szkół.

Wyróżnione strony internetowe bibliotek szkolnych:


Szkoła Podstawowa

Biblioteka  Szkoły Podstawowej nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej
Katarzyna Binias
http://bibliotekasp14.blox.pl/html

Gimnazjum

Biblioteka Gimnazjum nr 4 w Chorzowie
Agnieszka Jacenik, Daria Kozibąk
http://bibliotekagim4.wix.com/biblioteka-szkolna-4
 
Szkoła Ponadgimnazjalna

Biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej
Anna Macior
http://www.bibliotekazsp2.ugu.pl

oraz
 
Biblioteka  Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach
Beata Piątkowska
http://kochamyczytanie.blogspot.com

Zespół Szkół

Zespół Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich
Monika Soboń, Małgorzata Zimmerman-Noszczyk
http://www.bibliotekazsspe.c0.pl

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za  udział w konkursie.
 
Koordynatorzy konkursu:
Aldona Ferdyn
Beata Rutkowska
Iwona Müller
Izabela Bebek-Siennicka
Beata Milanowska
Justyna Błaszczyk

Podsumowanie konkursu dla nauczycieli na najlepszy scenariusz lekcji lub akcji związanych z obchodami Roku Czytelnika


17 kwietnia 2015 roku został rozstrzygnięty konkurs dla nauczycieli na najlepszy scenariusz lekcji lub akcji związanych z obchodami Roku Czytelnika.

Celami  konkursu  było:
Komisja konkursowa  przyznała  jedno wyróżnienie dla pani Betyny Hem z Zespołu Szkół w Wieszowie za scenariusz  „Drugie życie książki”. Wyróżniona praca zostanie opublikowana w kwartalniku „Forum Nauczycieli”.

Serdecznie gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za  udział w konkursie.

Zapraszamy na podsumowanie konkursu  do RODN „WOM” w Katowicach, ul. Wyszyńskiego 7, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 w sali klubowej podczas Festiwalu Edukacyjnego Nowe Inspiracje –„WOM” 2015.
 
Koordynatorzy konkursu:
Aldona Ferdyn  (RODN „WOM”)
Iwona Müller (doradca metodyczny)
Barbara Hadas-Rał (TNBSP)VIII Regionalny Turniej Fantasy i Fantastyki Naukowej "Jak Feniks z PopiołówGimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do uczestnictwa w VIII Regionalnym Turnieju Fantasy i Fantastyki Naukowej "Jak Feniks z Popiołów".

Zaproszenie>>
Karta zgłoszeniowa>>

 
 

V Wojewódzki Konkurs na Scenariusz Lekcji Języka Polskiego rozstrzygnięty!

Wyniki>> 

ZAGŁĘBIOWSKIE  KONKURSY: GRAFIKI  KOMPUTEROWEJ (XIV  edycja) oraz  NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ i FILM (VI edycja) o zasięgu wojewódzkim pod patronatem Dyrektora RODN WOM Katowice „Sport to styl życia – w świecie sportu odnajduję...”


Uczestnicy: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z  terenu województwa śląskiego.

Organizatorzy: Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej: doradca metodyczny matematyki, informatyki i techniki oraz nauczyciele informatyki i historii

Partnerzy: Wydział Oświaty oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza,  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dąbrowie Górniczej, Wydawnictwo HELION EDUKACJA w Gliwicach, portal „SPORTOWA DĄBROWA”.

Cele konkursu:
  • rozbudzanie zainteresowań uczniów,
  • zachęcanie do poszukiwania alternatywnych form spędzania czasu wolego,
  • autopromocja własnych zainteresowań i osiągnięć,
  • mobilizowanie uczniów do dbania o własne zdrowie oraz rozwój,
  • poszukiwanie wśród sportowców postaw godnych naśladowania,
  • zachęcenie młodzieży do twórczego myślenia przez niekonwencjonalne formy pracy, rozwój warsztatu graficznego,
  • poszukiwanie środków wyrazu oddających tematykę konkursu.

  Szczegóły konkursu>>

 
 

 
 Konkurs: WYPĘDZENIA, WYWÓZKI, MARTYROLOGIA I ZWYCIĘSTWA POLAKÓW Podtytuł: Rok 1945. Koniec wojny i trudny pokój?NCE „Kubajak” oraz RODN „WOM” w Katowicach organizują kolejną edycję konkursu WYPĘDZENIA, WYWÓZKI, MARTYROLOGIA I ZWYCIĘSTWA POLAKÓW
Podtytuł: Rok 1945. Koniec wojny i trudny pokój?

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Regulamin oraz literatura konkursu umieszczone są w załącznikach.

Regulamin>>
Wykaz literatury>>
Materiały>>

 

Wyniki konkursu historycznego „Henryk Sławik – przywrócić od zapomnienia”


Gimnazja>>
Szkoły ponadgimnazjalne>>


Rekrutacja do Konkursu Naukowego E(x)plory 2015Trwa nabór zgłoszeń do Konkursu Naukowego E(x)plory 2015. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-20 lat o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone stypendiami naukowymi w wysokości 10 000, 6 000 i 3 000 zł oraz możliwością reprezentowania Polski na prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych w USA, Holandii, Belgii i Rumunii.

Jeśli obserwujesz to, co się wokół Ciebie dzieje, jesteś ciekawy świata, często pytasz „jak?” „dlaczego?” i „po co?”, zastanawiasz się jak działa sztuczna inteligencja, szukasz rozwiązań związanych z zanieczyszczeniem środowiska, badasz otaczającą Cię przyrodę albo masz pomysł na niezwykły projekt społeczny, to znaczy, że Konkurs Naukowy E(x)plory jest właśnie dla Ciebie!

Do 24 października 2014 r. swoje pomysły ze wszystkich dziedzin naukowych mogą zgłaszać pasjonaci nauki w wieku od 14 do 20 lat, pojedynczo lub w dwu- i trzyosobowych zespołach wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.explory.pl.

150 wybranych przez ekspertów projektów weźmie udział w regionalnym etapie konkursu podczas Festiwali Naukowych E(x)plory w 5 miastach. Młodzi badacze zaprezentują swoje pomysły przed naukowcami oraz przedstawicielami innowacyjnych firm. Będzie to także okazja do udziału w ciekawych warsztatach i niezwykłych pokazach naukowych oraz poznania rówieśników, którzy, tak jak oni, pasjonują się nauką.

Około 30 najlepszych projektów wybranych przez jury zobaczymy na finale konkursu w marcu 2015. Laureaci zdobędą stypendia naukowe oraz wyróżnienia w postaci udziału w najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych dla młodzieży: Intel ISEF w USA, INESPO w Holandii, Expo-Sciences International w Belgii oraz Infomatrix w Rumunii. Główne nagrody E(x)plory to:

  • I nagroda – stypendium naukowe 10 000 zł
  • II nagroda – stypendium naukowe 6 000 zł
  • III nagroda – stypendium naukowe 3 000 zł

Informacja o konkursie>>

Ulotka>>

Ewa Dmochowska, Koordynator Konkursu Naukowego E(x)plory
e.dmochowska@fzt.org.pl  W: www.fzt.org.pl, www.explory.pl
+48 728 804 557, F: +48 22 205 08 85
Fundacja Zaawansowanych Technologii, ul. Antoniego Fontany 12/1, 01-885 Warszawa
 

KONKURS „PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA”
Głównym celem Konkursu "Przedsiębiorcza Szkoła" jest zainspirowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji przedsiębiorczości oraz do zwiększenia udziału młodzieży w decydowaniu o tym, w jaki sposób zdobywają wiedzę z tego zakresu. "Przedsiębiorcza szkoła" ma kształtować umiejętności uczniów, zachęcić nauczycieli do innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania, a także ma pomóc w podnoszeniu jakości edukacji w Polsce.

Jak się zgłosić? Wystarczy do 20 października wypełnić formularz zgłoszeniowy i opisać plan projektu swojego autorstwa. Zwycięski projekt zostanie dofinansowany kwotą 5000zł.

Regulamin konkursu>>

Karta opisu pomysłu na projekt>>

Koordynatorka projektu:
Agnieszka Nowakowska
Fundacja ŚTP
agnieszka@tydzienprzedsiebiorczosci.pl
tel. 501 431 241

Informacje o konkursie dostępne są również tutaj:

http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/aktualnosci-fundacji/item/57-rusza-konkurs-przedsiebiorcza-szkola-do-wygrania-5000zl.html


Konkurs historyczny „Henryk Sławik – przywrócić od zapomnienia”
Jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody roku Henryka Sławika jest wojewódzki konkurs wiedzy historycznej skierowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Do przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Województwo Śląskie, zaangażowane zostały Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku. Za założenie  i obsługę strony internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Patronat nad Rokiem Henryka Sławika objął Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski.

Regulamin konkursu, literatura konkursu oraz możliwość zgłoszenia szkoły i uczniów do konkursu udostępniona jest na stronie https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/henryk-slawik-przywrocic-od-zapomnienia/>>

Informacje>>
Literatura>>
Regulamin konkursu>>


Z poważaniem

Dyrektor Regionalnego Ośrodka                    Współorganizator
Doskonalenia Nauczycieli „WOM”                   dr Paweł Matyszkiewicz
w Katowicach                                                 pm@womkat.edu.pl
Anna Zakrzewska – Zamora                           tel. 322583801

Regionalna Liga Historyczna


Zgodnie z naszym zamierzeniem Regionalna Liga Historyczna ma na celu promocję wiedzy historycznej wśród uczniów szkół podstawowych.

Udział w IX edycji konkursu mają zagwarantowany dotychczasowi uczestnicy. Natomiast pozostali chętni do wzięcia udziału, mają szanse na zakwalifikowanie się w dodatkowym barażu, który odbędzie się w terminie przekazanym przez koordynatora rozgrywek (w drugiej połowie maja 2015r.).

O udziale w barażu decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych do koordynatora rozgrywek (w terminie od 01.09. – 10.09.2014r.). Pierwsza zgłoszona szkoła będzie gospodarzem barażu!!! W sumie w barażu mogą wystartować maksymalnie 4 szkoły.

Aktualne wiadomości można śledzić na blogu informacyjnym rozgrywek: www.rlh.blog.interia.pl

Uczestnicy RLH 2014-2015>>
Karta zgłoszenia do barażu - RLH>>
Regulamin>>
Tematyka>>
Wyniki>>


Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora rozgrywek:
Sławomir Wicik     e-mail: adam256@poczta.fm

 
 

VIII  edycja  Regionalnej Ligi Historycznej pod patronatem RODN „WOM” w Katowicach

 
Zgodnie z naszym zamierzeniem Regionalna Liga Historyczna ma na celu promocję wiedzy historycznej wśród uczniów szkół podstawowych.

Udział w konkursie mają zagwarantowany dotychczasowi uczestnicy. Natomiast pozostali chętni do wzięcia udziału, mają szanse na zakwalifikowanie się w dodatkowym barażu, który odbędzie się w terminie przekazanym przez koordynatora rozgrywek.

O udziale w barażu decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych do koordynatora rozgrywek. Pierwsza zgłoszona szkoła będzie gospodarzem barażu!!! W sumie w barażu mogą wystartować maksymalnie 4 szkoły.

więcej>>

Wyniki aktualnie trwającej edycji można śledzić na blogu rozgrywek:
www.rlh.blog.interia.pl
 
Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora rozgrywek:
Sławomir Wicik     e-mail: adam256@poczta.fm

 

ZAGŁĘBIOWSKIE KONKURSY: GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (XIII edycja) na PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ i FILM (V edycja) pod patronatem Dyrektora RODN WOM Katowice

„Sport ma w sobie siłę, w której mieszczą się trzy wartości – prawość, wolność i patriotyzm”

Organizatorzy: Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej: doradca metodyczny matematyki, informatyki i techniki oraz nauczyciele informatyki i historii

Uczestnicy:
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych z terenu: Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi, Sławkowa, Sosnowca, powiatu będzińskiego, Jaworzna, Łazów, Mysłowic, Siewierza, Zawiercia, Olkusza.

Partnerzy: Wydział Oświaty oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, portal „SPORTOWA DĄBROWA”, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Dąbrowie Górniczej, Wydawnictwo HELION EDUKACJA w Gliwicach.

Cele konkursu:
- wskazanie postaw niosących szczególne wartości, - propagowanie idei zdrowej rywalizacji sportowców świata, - nakreślenie postaw bohaterskich w walce o wolność i niepodległość, - ukazanie sylwetek i postaw sportowców odznaczonych Orderem Virtuti Militari, - ukazanie sportowej walki z przeciwnościami losu, - zachęcenie młodzieży do twórczego myślenia przez niekonwencjonalne formy pracy, rozwój warsztatu graficznego, - poszukiwanie środków wyrazu oddających tematykę konkursu.

więcej>>
XI edycja konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich” oraz VII edycja konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w bieżącym roku szkolnym Fundacja „Shalom” organizuje kolejną, jedenastą edycję konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich” oraz siódmą edycję konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi.” Konkurs od początku swego istnienia organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz patronatem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Żydowskiego Instytutu Historycznego. Współpracujemy także z Ministerstwem Edukacji Izraela, które gościło laureatów wszystkich dotychczasowych edycji konkursu wraz z nauczycielem podczas tygodniowego pobytu w Izraelu.

Dla laureatów oraz przygotowujących ich nauczycieli przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dla laureatów – maturzystów staramy się o wolny wstęp na wybrane kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Nasi laureaci już teraz mają zapewniony wstęp na Wydziały Filologii Polskiej oraz Historyczny UW, a także na Wydział Judaistyki w Instytucie Judaistyki UJ.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, których prace zostaną zakwalifikowane do finału uzyskują tytuł finalisty konkursu ogólnopolskiego oraz otrzymują cenne nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie i do zachęcenia młodzieży do zapoznania się z wieloetniczną historią zamieszkiwanego regionu.

Fundacja nadal przekazuje bezpłatnie do szkół i bibliotek publikację „Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po Zagładzie” pod red Feliksa Tycha. Zainteresowanych otrzymaniem tej publikacji prosimy o kontakt.

W załączeniu przesyłamy regulaminy konkursów oraz informujemy, iż wszelkich informacji dotyczących organizacji i tematyki konkursu udzielamy w biurze Fundacji „Shalom”, Pl. Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa, tel. (22) 620 30 36, 620 30 37, fax (22) 620 05 59; e-mail: shalom@shalom.org.pl

Konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi.>>
Regulamin konkursu>>
Konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich"
Regulamin konkursu>>

Z wyrazami szacunku,
Hanna Pałuba
Dyrektor Programowy Konkursu

Konkurs: Istnieję w sieci

„Istnieję w sieci – IV edycja”. Wyniki konkursu na najciekawszą stronę biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014.


14 kwietnia 2014 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach został rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą stronę internetową biblioteki szkolnej  „Istnieję w sieci – IV edycja” w roku szkolnym 2013/2014.

Celem  konkursu  było promowanie szkolnej biblioteki w Internecie, prezentacja działań biblioteki szkolnej, a szczególnie tych, które wpisywały się w Rok Bezpiecznej Szkoły,  pokazanie współpracy nauczyciela z uczniami, a przede wszystkim, popularyzacja stron WWW jako sposobu komunikowania się biblioteki szkolnej z czytelnikami.

Na konkurs wpłynęło 12 zgłoszeń ze wszystkich typów szkół. Komisja konkursowa  przyznała  równorzędne wyróżnienia w 4 kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zespół szkół.

Wyróżnione strony internetowe bibliotek szkolnych:

Szkoła Podstawowa
Biblioteka Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu     
Lidia Pesta, Anna Radwańska
http://bibliotekagspswierczyniec.blogspot.com/

Gimnazjum
Biblioteka Gimnazjum nr 11 w Rudzie Śląskiej
Weronika Mruk-Kujawa, Janina Bienek
Wejście na stronę biblioteki przez stronę szkoły:
 http://www.gim11.com/

Szkoła Ponadgimnazjalna
Biblioteka Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach
Zyta Barczyk
http://www.biblioteka.zs2zory.pl/

Zespół Szkół

Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5  w Sosnowcu
Wiesława Iwańska, Szymon Wałowski
http://www.bibliotekazso5.sosnowiec.pl/


Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za  udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji w następnym roku szkolnym.

Koordynatorzy konkursu:
Aldona Ferdyn
Beata Rutkowska
Iwona Müller
Izabela Bebek - Siennicka
Beata Milanowska
Justyna Błaszczyk

 

Wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „August Hlond – salezjanin, biskup katowicki, prymas Polski”

Wydarzeniem wpisującym się w obchody 65. rocznicy śmierci kardynała Augusta Hlonda jest wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „August Hlond – salezjanin, biskup katowicki, prymas Polski” skierowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Oficjalny honorowy patronat nad organizacją Roku Kardynała Augusta Hlonda objął JE Prymas Polski abp Józef Kowalczyk oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński. Współorganizatorami Roku Kardynała Augusta Hlonda są m.in. Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Miasto Mysłowice oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała A. Hlonda w Mysłowicach. Patronat medialny nad obchodami Roku Kardynała Augusta Hlonda objęli Gość Niedzielny, Niedziela oraz Radio e’M.

Do przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Województwo Śląskie zaangażowane zostały Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku. Za założenie i obsługę strony internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej.

Regulamin konkursu, literatura na I i II etap oraz możliwość zgłoszenia szkoły i uczniów do konkursu udostępniona jest na stronie https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/konkurs-august-hlond-salezjanin-biskup-katowicki-prymas-polski/

Regulamin konkursu>>
Literatura na I i II etap>>

Z poważaniem

Dyrektor Regionalnego Ośrodka                    Współorganizator
Doskonalenia Nauczycieli „WOM”                   dr Paweł Matyszkiewicz
w Katowicach                                                 pm@womkat.edu.pl
Anna Zakrzewska – Zamora                           tel. 322583801
Katarzyna Łogwiniuk
Krajowy koordynator Międzynarodowego Konkursu Statystycznego 

Projekt Xperimania

Stowarzyszenie "Appe" zrzeszające producentów materiałów petrochemicznych oraz europejska organizacja edukacyjna "European Schoolnet". Zaprasza młodzież szkolną w wieku 10-20 lat do udziału w projekcie Xperimania. Wszelkie informacje – także w języku polskim – dostępne są na stronie internetowej http://www.xperimania.net/.

 

 

 

Województwo Śląskie


NOWOŚĆ!

STUDIA PODYPLOMOWE!

 więcej>>
 

Materiały

MATERIAŁY DO ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU

więcej>>

Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia

Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące
Warsztaty komercyjne
Dla instruktorów PNZ

Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Media o nas


WF z Klasą


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna


Partnerzy
Moje finanse>>